Privacybeleid van Contentbrein

Bij ContentBrein nemen we de privacy van onze gebruikers serieus. In dit privacybeleid beschrijven we hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen in verband met onze website en de diensten die we aanbieden.

Verzamelde informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie van en over onze gebruikers, waaronder:

Informatie die u ons verstrekt: wanneer u zich registreert op onze website, contact met ons opneemt of gebruik maakt van onze diensten, kan u ons persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens.
Informatie die we automatisch verzamelen: we verzamelen bepaalde informatie automatisch wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, taalvoorkeuren, toegangstijden en verwijzende website-adressen.
Gebruik van verzamelde informatie
We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Om onze diensten aan te bieden en te verbeteren: we gebruiken de informatie om onze diensten aan u te leveren, om uw ervaring op onze website te personaliseren en om onze diensten te verbeteren.
Om contact met u op te nemen: we kunnen contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van onze diensten, om u te informeren over wijzigingen in ons beleid of om feedback te vragen over uw ervaring met onze diensten.
Om fraude te voorkomen: we kunnen de verzamelde informatie gebruiken om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen en te detecteren.
Delen van verzamelde informatie
We zullen uw persoonlijke informatie niet delen met derden, behalve in de volgende gevallen:

Met uw toestemming: we kunnen uw informatie delen met derden wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
Met serviceproviders: we kunnen uw informatie delen met serviceproviders die namens ons diensten verlenen, zoals betalingsverwerkers en cloudopslagproviders.
Voor juridische doeleinden: we kunnen uw informatie delen wanneer dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onze rechten te beschermen of om te voldoen aan een gerechtelijk bevel.
Opslag van verzamelde informatie
We bewaren de verzamelde informatie zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we de informatie hebben verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Beveiliging van verzamelde informatie

We nemen maatregelen om de verzamelde informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging. We beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die medewerkers die deze informatie nodig hebben om onze diensten aan u te leveren.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen.